bildspel2
bildspel3
bildspel1
bildspel4

Välkommen till SOLF

Sveriges Optikleverantörers Förening – SOLF –  grundades 1970 och utgör en sammanslutning av svenska leverantörer av glasögonoptik, kontaktlinser, tillbehör, maskiner och instrument.

Varför ska man vara medlem i SOLF?

 • Kvalitetsstämpel
  Ett medlemskap i SOLF är en kvalitetsstämpel på att företaget agerar seriöst i affärsuppgörelser samt uppträder på ett affärsmässigt sätt gentemot kunder och kollegor inom branschen.
 • Nätverk
  SOLF fungerar som ett nätverk där möjligheter att möta kollegor inom branschen kan ske på ett neutralt plan.
 • Optikmässan
  SOLF arrangerar årligen en optikmässa. Medlemmar i SOLF erhåller en betydande rabatt för att ställa ut på mässan.
 • Statistik
  Föreningen erbjuder månadsvis försäljningsstatistik samt möjlighet att delta i kreditrapportering. Att delta i föreningens försäljningsstatistik är ett kraftfullt verktyg att få en bättre överblick om det egna företagets försäljning i förhållande till branschen.
 • Årsmöte och höstmöte
  Föreningens högsta beslutande organ är föreningsmötet. SOLF har två ordinarie föreningsmöten: ett årsmöte på våren och ett höstmöte på hösten.
 • Medlemsförmåner
  En rad förmånliga avtal finns tecknade för branschföreningar kopplade till Branschkansliet och Näringspunkten.

Föreningen har till ändamål

   • att tillvarata och främja medlemmarnas gemensamma intressen,
   • att befrämja en sund utveckling inom branschen
   • att verka för god kvalitet och standard inom branschen
   • att företräda medlemmarnas intressen gentemot myndigheter, massmedia och organisationer
   • att bevaka och handlägga utställnings- och PR-frågor

Nyheter