AMD med hotande synnedsättning – vilka möjligheter finns?

Den vanligaste orsaken till permanent synnedsättning efter 65 års ålder är makuladegeneration (AMD), åldersförändringar i näthinnans gula fläck.
Föreläsningen tar upp de processer som orsakar AMD, vävnadsskadorna som uppkommer och beskriver olika typer av sjukdomen: torr AMD med celldegeneration och våt AMD med blödningar och kärlnybildning. Förändringar i ögonbotten demonstreras med fotografier och tolkas. Möjligheter till behandling diskuteras, bl.a. en genomgång av världens största studie (AREDS) som visats kunna bromsa progressen av AMD.

Föreläsare:
Professor em. Peep Algvere, Sankt Eriks Ögonsjukhus

Datum:
Fredag 26 augusti kl 11.00-12.00
Fredag 26 augusti kl 13.00-14.00
Lördag 27 augusti kl 13.00-14.00

Lokal:
M3 (fredag kl 11.00, Lördag kl 13.00)
M4 (Fredag kl 13.00)

Arrangör: Soflin Pharma

Peep Algvere3