Hur påverkas optikbranschen av näthandelns framväxt – och hur ska optikhandeln möta utvecklingen

  • Var står näthandeln sommaren 2016 ?
  • Nästa steg – digital postorder eller omnikanalhandel ?
  • Vilka utmaningar innebär näthandeln för den fysiska butiken?
  • Hur kan man agera – som kedja och som enskild butik ?
  • Frågor och diskussion

Magnus Berthling – kort bakgrund

Mer än 35 års erfarenhet av handel och kedjeverksamheter i en mängd olika branscher.
Har arbetat som VD, marknadschef, konsult och styrelseproffs.
Inriktad på strategisk rådgivning och affärsutveckling.
Krönikör i bla Market, ofta anlitad föredragshållare, publicerar regelbundet nyhetsbrev och rapporter kring den aktuella detaljhandelsutvecklingen.

Föreläsare: Magnus Berthling. MB Affärsutfveckling

Datum: Fredag 26 augusti kl 11.00
Lokal: M5
Arrangör: SOLF

magnus_berthling