Om SOLF

Sveriges Optikleverantörers Förening – SOLF –  grundades 1970 och utgör en sammanslutning av svenska leverantörer av glasögonoptik, kontaktlinser, instrument och tillbehör.

SOLF huvudsakliga uppgift är att:

 • tillvarata och främja medlemmarnas gemensamma intressen,
 • befrämja en sund utveckling inom branschen,
 • verka för god kvalitet och standard inom branschen,
 • företräda medlemmarnas intressen gentemot myndigheter, massmedia och organisationer,
 • bevaka och handlägga utställnings- och PR-frågor.


Vad gör SOLF?

 • SOLF arrangerar årligen en optikmässa där medlemsföretag har förmåner som utställare.
 • SOLF samlar regelbundet medlemmarna till möten där aktuella branschfrågor kan behandlas.
 • SOLF erbjuder medlemmarna att delta i försäljningsstatistik för glas, bågar och linser.
 • SOLF erbjuder medlemmar att delta i månadsvis kreditrapportering.
 • SOLF bistår medlemmarna i affärsjuridisk rådgivning, särskilt i frågor rörande konsumentjuridik.
 • SOLF erbjuder medlemmarna omvärldsbevakning, t ex vad gäller EU-regler.